Windows сървъри

  • Home
  • /
  • Windows сървъри

Success Solutions предлага администрация, мониторинг и поддръжка на Windows Server базирани сървъри.

Windows Server е широко разпространена сървърна операционна система – поддържа мрежови, уеб услуги и приложен софтуер. Ключовите предимства сигурност, контрол на достъпа, споделяне на данни, интеграция го правят предпочитан избор за фирмен сървър.

Windows Server администрация, мониторинг и поддръжка

Инсталация и конфигуриране на Windows Server
Windows Server Monitoring – мониторинг на сървъри
Windows Server Security – одит на сигурността и защита на данните
Windows Server Backup – периодично архивиране на файлове и бази данни
Active Directory (AD) – конфигуриране и поддръжка на активна директория
DNS/DHCP Windows Server – конфигуриране и поддръжка
File and Print Server – Файлов и принт сървър поддръжка
Group Policies – Добавяне на групови политики
Windows Terminal Server
Windows Server VPN – играждане и поддръжка на виртуална частна мрежа
Windows Server Virtualization – Виртуализация на Windows Server
Предлагаме поддръжка на Windows Server 2003/2008/2012