Linux сървъри

  • Home
  • /
  • Linux сървъри

Изграждане и поддръжка на Linux сървъри

Success Solutions специализира в изграждането и поддръжката на Линукс сървъри и работни станции. Чрез внедряването на Линукс в сървърните системи и офис компютри, осигуряваме на клиентите ни сигурна и стабилна работна среда, като им спестяваме значителни разходи по закупуване на лицензи за платен софтуер.

Интегрирането на един или повече сървъри в офис мрежата Ви, е продиктувана от необходимостта от централизирано управление на компютрите и споделените ресурси. Предлагаме различни сървърни услуги, които да подобрят, оптимизират и защитят работния процес: защита на офис мрежата, автоматично архивиране на данните, различни нива на достъп до информацията и т.н.

Samba сървър
Samba сървърът предлага възможност за споделяне на работните Ви файлове в компютърната мрежа във Вашия офис, както и възможност за отдалечен достъп чрез VPN мрежа. Възможно е данните от сървъра да се архивират периодично, да бъде инсталиран безплатен антивирусен софтуер и т.н. Създават се споделени ресурси с възможност за различни права за достъп за всеки служител.

Gateway сървър
Осигурява свързаност на компютрите от локалната мрежа с интернет, защитава достъпа отвън към вътрешната мрежа(Firewall). Принципа на конфигуриране на такива сървъри е че се забраняват всички услуги и се в последствие се разрешават само необходимите.

Backup сървър
Представлява сървър на който да се архивира важната информация от работните станции, както и за съхранение на данните от друг сървър с цел защита на информацията и бързо възстановяване при необходимост.

VPN сървър

Предлага възможност на потребителите да се свързват с локалната мрежа и да използват всички услуги чрез защитена връзка до сървъра.