Linux офис сървър

  • Home
  • /
  • Linux офис сървър

Linux сървър. Цялостно решение за офиса.

Success Solutions предлага линукс базиран сървър за управление на Вашата информационна инфраструктура – мрежа, компютри и данни. С интуитивен графичен интерфейс и лесен за управление сървър.

Предлагаме Ви предварително конфигуриран сървър който само трябва да свържете на мястото на рутера в офиса и ще заработи без допълнителни настройки. Системата работи в RAID 1 режим за защита на данните което Ви предпазва от загуба на данни.

Сървърното решение е идеално за внедряване в малки и средни офиси досега са разчитали на рутери или други сървърни операционни системи. Отличава се със стабилност и сигурност на данните.Представлява единна система за:

– управление на компютри – Domain Controller
– съхранение на данни – File Server
– рапределяне на интернет – Gateway
– пощенски сървър – Mail server
– виртуална частна мрежа – VPN
– защитна стена – Firewall
– и много други модули