Автоматизирана система за архивиране на данни

Внедряваме и поддържаме автоматизирана система за архивиране на данни локално или на отдалечен сървър. Предлагаме инсталация, конфигурация и мониторинг на Linux базирана сървърна операционна система в RAID масив за защита на данните. В повечето случаи конфигурираме автоматизирани скриптове за създаване на архиви за всеки от последните 30 дни и ежемесечни архиви.

При конфигурирането на файлов сървър под Linux предлагаме неограничени възможности по създаване на групи потребители с различни права за четене и запис. Създаваме локални архиви на данните както и възможност за автоматично синхронизиране на данните чрез защитена връзка на сървър в локалната мрежа или извън офиса. По този начин дори при хардуерна повреда на сървъра имате актуално копие на цялата Ви информация докато бъде отстранен проблема.

Предлагаме абонаментна хардуерна и софтуерна поддръжка и мониторинг на системата и архивите. Предлагаме възможност Вашите данни да се архивират и на наши сървъри за по-голяма сигурност. Заплаща се допълнителна абонаментна такса за хостинг която зависи от обема на съхранявата информация.

patrick-lindenberg-191841-unsplash Автоматизирана система за архивиране на данни