Компютърна поддръжка. Поддръжка на компютри и офис техника.Абонаментната компютърна поддръжка представлява изнесен IT отдел предназначен за малки и средни фирми, които се нуждаят качествени и достъпни компютърни услуги.

Системната поддръжка на компютрите в офиса гарантира сигурна и стабилна работа на компютрите във Вашата фирма. При сключването на договор за компютърна поддръжка получавате 1 профилактично посещение на месец, неограничен брой посещения на място, отдалечено администриране, гарантирано време за реакция, отстъпка при покупка на компютри и софтуер и др. Срещу фиксирана абонаментна такса за поддръжка на компютри получавате експресни хардуерни и софтуерни услуги на атрактивна цена.

Абонаментното компютърно обслужване напълно замества наемането на компютърен специалист или IT отдел при много атрактивни цени. За всеки клиент изготвяме индивидуален план за абонаментна компютърна поддръжка съобразен с нуждите му.

При възникнал проблем можете да разчитате на отдалечена помощ чрез софтуер за отдалечен достъп. При невъзможност за отстраняване на проблема отдалечено изпращаме компютърен специалист на място в офиса.

Възлагането на информационната поддръжка на компютрите на нас Ви спестява голяма част от разходите за ит отдел и в същото време разполагате с хардуерни и софтуерни специалисти на изключително атрактивна цена.

За нас

Success Solutions предлага компютърни услуги и абонаментна компютърна поддръжка. Продава и поддържа компютри и офис техника. Предлага компютърен сервиз и ремонт на компютри и лаптопи. Извършва компютърни услуги на място в офиса, отдалечено администриране и поддръжка на компютърни системи и сървъри. Продава софтуерни продукти, изгражда и поддържа компютърни мрежи и VPN, създава фирмени уеб сайтове и др.

Компютърна поддръжка

Предлагаме абонаментна компютърна поддръжка. Абонаментното обслужване включва отдалечено администриране, посещения на място и профилактика на компютърните системи.

Linux офис сървър

Linux базиран сървър за управление на Вашата информационна инфраструктура – мрежа, компютри и данни.

Компютърен сервиз

Сервиз за компютри. Ремонт на настолни компютри и лаптопи. Диагностика на компютърни системи, ремонт и доставка на компютърни компоненти.

Архивиране на данни

Aвтоматизирана система за архивиране на данни локално или на отдалечен сървър.

Изграждане на мрежи

Изграждане и конфигуриране на мрежови устройства. VPN свързаност между офиси.

Виртуализация на сървъри

Конфигуриране на виртуални сървъри.

Запитване за абонаментна компютърна поддръжка

Операционни системи на компютрите:

Операционни системи на сървърите: