Success Solutions предлага компютърни услуги и абонаментна компютърна поддръжка. Продава и поддържа компютри и офис техника. Извършва ремонт на компютри и лаптопи, компютърни услуги на място в офиса, отдалечено администриране и поддръжка на компютърни системи и сървъри. Продава софтуерни продукти, изгражда и поддържа компютърни мрежи и VPN, създава фирмени уеб сайтове и др.Компютърна поддръжка. Поддръжка на компютри и офис техника.


Абонаментната компютърна поддръжка представлява изнесен IT отдел предназначен за малки и средни фирми, които се нуждаят качествени и достъпни компютърни услуги. Системната поддръжка на компютрите в офиса гарантира сигурна и стабилна работа на компютрите във Вашата фирма. При сключването на договор за компютърна поддръжка получавате 1 профилактично посещение на месец, неограничен брой посещения на място, отдалечено администриране, гарантирано време за реакция, отстъпка при покупка на компютри и софтуер и др. Срещу фиксирана абонаментна такса за поддръжка на компютри получавате експресни хардуерни и софтуерни услуги на атрактивна цена.


Абонаментното компютърно обслужване напълно замества наемането на компютърен специалист или IT отдел при много атрактивни цени. За всеки клиент изготвяме индивидуален план за абонаментна компютърна поддръжка съобразен с нуждите му. При възникнал проблем можете да разчитате на отдалечена помощ чрез софтуер за отдалечен достъп. При невъзможност за отстраняване на проблема отдалечено изпращаме компютърен специалист на място в офиса.


Възлагането на информационната поддръжка на компютрите на нас Ви спестява голяма част от разходите за ит отдел и в същото време разполагате с хардуерни и софтуерни специалисти на изключително атрактивна цена.


ИТ отдел

Сертифицирани системни администратори и компютърни специалисти

Мониторинг

Извършва се постоянен мониторинг, обновяване и поддръжка на сървърите на клиента.

Отдалечена поддръжка

Техническа поддръжка по телефон или e-mail.

Компютърни услуги

Предлагаме еднократни компютърни услуги. Разрешаване на хардуерни и софтуерни проблеми. Посещение на място в офиса на клиента.

More info

Компютърна поддръжка

Предлагаме абонаментна компютърна поддръжка. Абонаментното обслужване включва отдалечено администриране, посещения на място и профилактика на компютърните системи.

More info

Абонаментен план

Изготвяме индивидуален план за абонаментна компютърна поддръжка след среща с клиентите и запознаване с нуждите им.

More info

Име и фамилия:*

Email:*

Телефон:*

Фирма:*

Брой компютри:*

Брой сървъри :*

Брой служители:

Брой офиси:

Допълнителна информация: